De motorverzekering, verzeker je motor op de beste manier

Voor elk gemotoriseerd voertuig dat in Nederland in het verkeer wordt gebracht geldt dat er aandacht moet worden besteed aan het afsluiten van een bepaalde verzekering. Dit geldt ook voor de zogenaamde motorverzekering. Motoren vallen dan ook net zoals bijvoorbeeld auto’s onder de noemer van de verplichte verzekeringen. De manier waarop je jouw motor gaat verzekeren zal in de praktijk sterk worden bepaald door tal van verschillende factoren. Hierbij hoor je dan ook niet alleen maar te denken aan het type motor waarover je beschikt (en diens specificaties), maar ook aan bijvoorbeeld de zekerheden waar je op wil kunnen rekenen. In ieder geval, wil je graag jouw motor verzekeren? Begin dan alvast met het doornemen van de onderstaande informatie!

In welke vormen bestaat de motorverzekering?

Voor zowat alle verzekeringen voor gemotoriseerde voertuigen geldt dat ze in verschillende vormen kunnen worden afgesloten. De motorverzekering vormt daar geen uitzondering op. We maken grofweg een onderscheid tussen drie verschillende standaard exemplaren. In de basis zou je dan kunnen kiezen voor de WA-verzekering die uitsluitend de schade verzekert aan derden, maar daarnaast zou je ook kunnen kiezen voor één van de uitgebreidere optie die af te sluiten zijn. In ieder geval, wil je in eerste instantie graag te weten komen hoe je nu precies een verzekering voor je motor kan afsluiten? Dan dien je, je zeker en vast te verdiepen in de onderstaande informatie.

1.) De WA motorverzekering

De eerste en tevens ook meest beknopte motorverzekering die kan worden afgesloten is natuurlijk de WA. Voor deze verzekering geldt dat ze eigenlijk is opgebouwd uit slechts één enkele dekking, namelijk de zogenaamde WA-dekking. Voor deze dekking geldt dat ze uitsluitend tussenkomt in de schade die door jou en je motor wordt aangericht ten opzichte van derden. Dat heeft als belangrijk voordeel dat je deze verzekering af kan sluiten tegen een zeer beperkte premie. Het belangrijkste nadeel is echter dat eender welke schade je eigen motor oploopt, deze nooit zal worden gedekt.

2.) De WA+ beperkt cascoverzekering

Het niet gedekt worden van zelfs schade bij stilstand door de WA motorverzekering zorgt er in de praktijk voor dat heel wat mensen er toch de voorkeur aan geven om over te gaan tot het afsluiten van de WA+ beperkt casco variant. Voor deze verzekering geldt dat ze bovenop de gewone WA-dekking nog twee aanvullende dekkingen voorziet. Het betreft hier dan concreet:

  1. De dekking voor schade veroorzaakt door een brand of explosie;
  2. De dekking voor financiële verliezen als gevolg van een diefstal;

Ondanks het feit dat deze verzekering zorgt voor het dekken van verschillende vormen van eigen schade aan jouw eigen motor moet er helaas worden geconcludeerd dat er ook één zeker niet onbelangrijke dekking uitblinkt in afwezigheid. Is er sprake van eigen fout en ontstaat er daarbij schade aan de eigen motor? Dan moet je er rekening mee houden dat deze verzekering daar geen dekking voor zal bieden. Dat geldt wel  voor de laatste optie uit deze lijst, namelijk de allrisk.

3.) De allriskverzekering voor een motor

De meest uitgebreide optie waar je dus voor kan kiezen is de allriskverzekering voor je motor. In de basis bestaat deze verzekering uit alle dekkingen die eveneens aanwezig zijn in de twee eerder aangehaalde verzekeringen voor je motor. Voor deze dekkingen geldt echter dat er nog één extra aan wordt toegevoegd. Het gaat hierbij om de dekking voor de zelf veroorzaakte, verwijtbare schade aan het eigen voertuig. Let op. Dit betekent niet dat de schade moedwillig mag zijn veroorzaakt. Wanneer de verzekeraar dat vaststelt zal er op geen enkele manier een bepaalde dekking worden aangeboden. Dat spreekt echter eigenlijk natuurlijk best voor zich.

Besparen op de kosten van je motorverzekering, hoe doe je dat?

Het spreekt voor zich dat geen enkele verzekeringnemer er op zit te wachten om een te hoge verzekeringspremie te betalen voor zijn of haar motorverzekering. Dat is zeker en vast ook nergens voor nodig, integendeel. Er zijn in de praktijk echt meer dan voldoende opties voor handen die je kunnen helpen om de kosten van de verzekering voor je motor te drukken. Hoe dan ook, wil jij ook graag kunnen rekenen op de meest lage kosten voor de verzekering voor je motor? Dan is het zeker de moeite waard om je even te gaan verdiepen in de hieronder opgelijste bespaartips.

Voer altijd een (echt interessante) vergelijking uit

Het kunnen afsluiten van de meest voordelige en eigenlijk over de hele lijn meest interessante motorverzekering? Dat kan eigenlijk alleen maar wanneer je een goede vergelijking uitvoert. Let wel, het gaat hierbij dus niet zomaar om eender welke vergelijking. Uiteindelijk zal enkel en alleen een vergelijking uitgevoerd op een objectieve vergelijkingssite je precies aangeven welk type verzekering voor jouw motor nu precies over de hele lijn de meest interessante keuze is.

Het eigen risico hoeft geen doorn in het oog te zijn

Het eigen risico dat onder meer geldt voor de motorverzekering wordt door veel mensen bestempeld als niets meer of minder dan een doorn in het oog. Dat is het nochtans eigenlijk helemaal niet. Door dit risico in je eigen voordeel uit te draaien zal je namelijk tot de vaststelling komen dat je kan rekenen op een merkelijk voordeliger uitvallende verzekeringspremie. Wees dus zeker niet bang om af te stappen van het standaard eigen risico dat is bepaald voor je motorverzekering. Het merendeel van de verzekeraars bieden je hier uitstekende mogelijkheden voor aan.

Welke aanvullende dekkingen zijn echt interessant?

De premie die je betaalt voor je motorverzekering zal in de praktijk altijd worden beïnvloed door de aanvullende dekkingen die (eventueel) worden afgesloten. Voor de verzekering voor je motor geldt dat je best een aantal aanvullende dekkingen kan afsluiten. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de bestuurders- en opzittendenverzekeringen. Daarnaast zal je eveneens tot de conclusie komen dat het mogelijks interessant kan zijn om bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten voor situaties waarin er sprake is van een discussie die voor de rechtbank wordt gebracht. Hoe dan ook, let wel op dat elke aanvullende verzekering diens eigen meerprijs met zich meebrengt. Bedenk jezelf dus in de praktijk zeer goed welke optie voor jou echt de meest interessante keuze kan zijn. Misschien blijkt namelijk achteraf wel dat jij meer baat hebt bij een scootmobielverzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *