Kom ik in aanmerking voor WBSO subsidie?

Bent u werkzaam bij een innovatieve organisatie? En doet u aan productontwikkeling? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op uw loonafdracht. Er is namelijk een regeling die een deel van deze kosten compenseert. Die regeling heet de WBSO: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.

De Nederlandse overheid ziet innovatieve bedrijven als een waardevolle toevoeging op de economie en de internationale concurrentiepositie en daarom kunt u, als innovatieve ondernemer, gebruik maken van de WBSO regeling. Voor 2023 bedraagt het WBSO budget maar liefst € 1,336 miljard.

WBSO is weggelegd voor …

Kom je ook in aanmerking voor de WBSO regeling? Bedrijven die werken aan innovaties en nieuwe technologieën. U komt al in aanmerking voor de WBSO als de ontwikkeling in eigen huis plaatsvindt en in technische zin nieuw is voor uw bedrijf. Een sector waar veel innovatie plaatsvindt is de ICT sector, maar dit is niet de enige sector die in aanmerking komt voor de WBSO subsidie. Starters, kleine zelfstandigen, MKB-bedrijven en multinationals in iedere bedrijfssector komen in aanmerking.

Wat is innovatie eigenlijk?

Innovatie is geen uitvinding. Een uitvinding is namelijk een fundamentele vernieuwing, welke voor het eerst wordt gebruikt. Het is ook geen aanpassing. Een aanpassing is een subtiele, geleidelijke verandering. Innovatie zit daar net tussenin. Het is een proces geworden van iedereen! Vergeet dat ouderwetse plaatje van mannen in witte jassen in een laboratorium.

Hoe hoog is de subsidie?

U ontvangt subsidie over de loonkosten van eigen medewerkers die zich met speur- en ontwikkelingswerk bezighouden. De subsidieregeling wordt toegekend in de vorm van een vermindering op de afdracht loonbelasting. Uw WBSO voordeel bedraagt:

 • 32% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag tot € 350.000 (1e schijf)
 • 16% van het aan projecten toerekenbare S&O-bedrag boven € 350.000 (2e schijf)
 • 40% voor technostarters (onderneming die minder dan 5 jaar is ingeschreven bij de KvK, en max. 3 jaar WBSO subsidie heeft ontvangen) voor de 1e schijf. Het percentage van de 2e schijf is 16%
 • U kiest bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar of u S&O kosten en uitgaven opvoert, of dat u voor de verhoging van het S&O-uurloon opteert
 • Voor zelfstandigen (ZZP-ers) geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt in 2023 € 13.360 en voor een techno-starter € 20.044. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een zelfstandige ten minste 500 uur te besteden aan subsidiabele werkzaamheden.

Zelf berekenen hoe hoog uw WBSO voordeel kan zijn? Gebruik onze WBSO Calculator!

Wanneer vraag ik de WBSO aan?

Het is belangrijk om te onthouden dat een aanvraag minimaal 1 volledige kalendermaand voor de start van uw R&D-werkzaamheden ingediend wordt. Per jaar kan er maximaal drie keer een WBSO aanvraag ingediend worden voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden.

WBSO aanvraag: specialistenwerk

Het schrijven van een technische WBSO aanvraag is specialistenwerk. In het aanvraag- en beoordelingstraject is het zaak deadlines te bewaken en te communiceren en corresponderen met de beoordelaars. Ook weer binnen tijdmarges. Essentieel is dat er een vertaalslag wordt gemaakt in de WBSO aanvraag om binnen het wettelijk kader van de regeling te blijven. Vaak is een net iets andere benadering doorslaggevend. Dat kan een verschil betekenen van duizenden euro’s.

Subsidie aanvragen via DB&P

De Breed & Partners ondersteunt innoverende bedrijven al ruim 40 jaar bij het aanvragen van subsidies. Dit doen zij altijd op basis no cure, no pay. Kiest u voor een samenwerking met DB&P? Dan wordt de WBSO aanvraag door de consultant voorbereid, ingediend en afgewikkeld. Daarnaast worden eventuele vragenbrieven beantwoord en termijnen bewaakt. Tot slot wordt u door de consultant geïnformeerd over andere subsidies, regelingen of financieringsvormen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt.

Belangrijke vragen bij een WBSO aanvraag

 • Wat is het doel van het project?
 • Wat is de technische uitdaging?
 • Wat is de (mogelijke) oplossing voor deze technische uitdaging?
 • Welke nieuwe techniek ontwikkelt u?
 • Wat zijn de technische risico ’s en onzekerheden?
 • Waaruit bestaat de uitbreiding van uw technische kennis en kunnen?

Komt u in aanmerking voor WBSO subsidie? Doe onze WBSO test!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *